De Oudervereniging van het Coornhert Gymnasium

De oudervereniging is opgericht om de betrokkenheid van de ouders bij de school en de contacten tussen de ouders onderling te bevorderen. Bovendien bevordert zij het voortbestaan en de bloei van het Coornhert Gymnasium en de gymnasiale vorming in het algemeen.

Ouders van leerlingen van het Coornhert Gymnasium zijn lid van de ‘Oudervereniging Coornhert Gymnasium’ wanneer zij de jaarlijkse contributie betalen. De oudervereniging ondersteunt vanuit het Ouderfonds verschillende activiteiten van de school voor de leerlingen, waar het reguliere onderwijsbudget geen ruimte voor biedt (o.a. bijdrage debat, schaken, sport en muziek). Het fonds bestaat uit de contributie die de ouders voor hun lidmaatschap van de vereniging betalen.

Elke ouder/verzorger mag deelnemen aan de vergadering. Er is geen maximum gesteld. We komen ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar voor een reguliere vergadering, waarbij ook de schoolleiding aanschuift, die ons informeert over lopende schoolzaken. Een lid van de medezeggenschasraad sluit ook aan bij de vergadering.

Het Coornhert stelt betrokkenheid van ouders zeer op prijs. Mocht u geinteresseerd zijn om u aan te sluiten of gewoon eens een kijkje te komen nemen tijdens een vergadering, bent u van harte welkom!